VĂN HÓA AN TOÀN THỰC PHẨM: YÊU CẦU PHÁP LÝ MỚI

Việc thực hiện văn hóa an toàn thực phẩm có hiệu quả làm giảm nguy cơ gian lận thực phẩm của một công ty. Nhận thức này đang đạt được, ngay cả ở cấp chính trị cao nhất. Ủy ban EU hiện đã sửa đổi Quy định 852, cơ sở pháp lý cho an toàn thực phẩm ở EU và thông qua các thay đổi vào tháng 3 năm 2021. Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin và bối cảnh.

Văn hóa an toàn thực phẩm đã trở thành xu hướng chủ đạo của các yêu cầu vệ sinh. Sau khi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) cập nhật các tiêu chí chuẩn vào tháng 2 năm 2020, EU hiện cũng đã đưa văn hóa an toàn thực phẩm vào luật vào tháng 3 năm 2021. Các yêu cầu mới được đặt ra trong Quy định của EU 2021/382, sửa đổi các phụ lục của Quy định (EC) số 852/2004.

BỐI CẢNH

Việc đưa ra các yêu cầu đối với văn hóa an toàn thực phẩm ở cấp độ EU có liên quan đến Codex Alimentarius. Codex Alimentarius phát triển và thông qua các tiêu chuẩn thực phẩm dùng làm tài liệu tham khảo cho thương mại thực phẩm quốc tế. Nó dựa trên các giả định và quyết định của Ủy ban Codex Alimentarius, một cơ quan chung của Tổ chức Nông lương liên hợp quốc  (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ba mục tiêu của Codex Alimentarius:

  • Bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
  • Đảm bảo các thông lệ công bằng trong thương mại thực phẩm quốc tế
  • Phối hợp tất cả các công việc về tiêu chuẩn thực phẩm do tổ chức chính phủ và phi chính phủ quốc tế được thực hiện.

Tất cả các quốc gia thành viên EU đều là thành viên của Ủy ban Codex Alimentarius. Năm 2003, chính Liên minh châu Âu cũng tham gia. Nó chia sẻ trách nhiệm với các nước EU theo mức độ hài hòa của các quy định pháp luật tương ứng của họ.

ĐIỀU GÌ SẼ THAY ĐỔI ?

Vào tháng 9 năm 2020, Ủy ban Codex Alimentarius đã thông qua bản sửa đổi của tiêu chuẩn toàn cầu về các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm (CXC 1-1969). CXC 1-1969 sửa đổi đưa ra khái niệm văn hóa an toàn thực phẩm như một nguyên tắc chung. Văn hóa an toàn thực phẩm nâng cao an toàn thực phẩm bằng cách nâng cao nhận thức và cải thiện hành vi của nhân viên trong các cơ sở thực phẩm. Tác động này đối với an toàn thực phẩm đã được chứng minh trong một số ấn phẩm khoa học.

Sự thay đổi trong tiêu chuẩn Codex và sự kỳ vọng của người tiêu dùng và các đối tác thương mại rằng thực phẩm được sản xuất tại EU đáp ứng tiêu chuẩn này do vậy cần phải đưa các yêu cầu chung về văn hóa an toàn thực phẩm vào quy định của EU.

TẠI SAO AN TOÀN THỰC PHẨM LẠI QUAN TRỌNG NHƯ VẬY?

Mục đích của văn hóa an toàn thực phẩm là nâng cao nhận thức và cải thiện hành vi của nhân viên về an toàn thực phẩm. Văn hóa doanh nghiệp coi trọng an toàn thực phẩm, cho nhân viên trực tiếp hoặc gián tiếp thấy rằng an toàn thực phẩm là quan trọng và cần thiết để có được thành công trong công ty. Điều này ảnh hưởng đến hành vi của nhân viên và giúp đảm bảo rằng họ hành động phù hợp.

Để biết thêm thông tin về văn hóa an toàn thực phẩm là gì và nó có thể được đánh giá và phát triển như thế nào, vui lòng đọc các tài liệu GFSI chính thức trên trang web của chúng tôi hoặc đọc về cách BRCGS Food Version 8 là tiêu chuẩn đầu tiên được GFSI chứng nhận bao gồm các yêu cầu liên quan đến văn hóa an toàn thực phẩm.

Vui lòng tham khảo tại :  www.dqs-cfs.com

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những phát triển mới nhất trong thế giới tiêu chuẩn và những điểm mới tại DQS Group, vui lòng truy cập các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi.