Quản lý LEAN

Dịch vụ khác

We can offer your company a full range of services, also outside the certification spectrum. Our expertise makes us excellent service providers for supplier and inspection audits, as well as trainings and labelling programs. We seek to offer your company the very best solutions to increase your businesses performance. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Chúng tôi có thể cung cấp cho công ty của bạn đầy đủ các dịch vụ kể cả ngoài phạm vi chứng nhận. Chuyên môn giúp chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ xuất sắc cho các cuộc đánh giá nhà cung cấp và các cuộc đánh giá kiểm tra, cũng như các chương trình đào tạo và dán nhãn. Chúng tôi tìm cách cung cấp cho công ty của bạn những giải pháp tốt nhất để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.Tìm hiểu những gì chúng tôi phải cung cấp thông qua tổng quan dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ.

Quản lý LEAN

Báo cáo hữu ích để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của bạn.

Bất kỳ giao dịch kinh doanh nào cũng có một lượng rủi ro nhất định. Để giảm rủi ro đó, DQS cung cấp các cuộc kiểm tra và đánh giá thẩm định kèm theo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sát nhập, mua lại, đầu tư và các hợp đồng thỏa thuận.

Việc xác định giá trị thực của các tổ chức và tài sản không phải là một công việc dễ dàng. Dữ liệu được tính đến đáng tin cậy như thế nào ? Và các chỉ số được xem xét có cung cấp một bức tranh chính xác không?

Báo cáo thẩm định của DQS là một bản đánh giá độc lập tập trung vào sự tuân thủ và rủi ro trong các lĩnh vực được chọn, cung cấp cái nhìn sâu sắc về điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức, tài sản. Như vậy, nó là một công cụ vô giá để củng cố việc ra quyết định điều hành.

Các khu vực tập trung:

 • Tuân thủ và trách nhiệm xã hội
 • Bảo mật công nghệ thông tin
 • Tuân thủ pháp luật
 • Môi trường và năng lượng
 • Quản lý hoạt động
 • Tài sản
 • Tài chính
 • Tính toàn vẹn và quản trị doanh nghiệp
 • Mua sắm
 • Vị trí thị trường và KPI
 • Quản lý kiến thức
 • Quan hệ khách hàng
 • ...

TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN DQS?

Với ba thập kỷ kinh nghiệm là nhà cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập, DQS có kinh nghiệm và biết cách để :

 • tập hợp nhóm chuyên gia phù hợp cho nhiệm vụ cụ thể của bạn
 • lập kế hoạch và thực hiện đánh giá mà không gặp trở ngại
 • cung cấp các báo cáo dễ hiểu và toàn diện
 • tạo ra giá trị gia tăng cho các tổ chức bằng cách cung cấp dữ liệu có thể hành động và cơ sở để ra quyết định.

Chúng tôi rất tự hào trong việc điều chỉnh từng đánh giá phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để đưa ra giải pháp đánh giá riêng!