QS : Đảm bảo chất lượng từ trang trại đến cửa hàng

QS : Đảm bảo chất lượng từ trang trại đến cửa hàng.

QS là một chương trình đảm bảo chất lượng cho thực phẩm, có tính đến tất cả các bước trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Do cách tiếp cận toàn diện của nó, chứng nhận QS sẽ giúp tăng tính an toàn của thực phẩm và tạo niềm tin.

Logo của QS đã nhanh chóng tự thiết lập dấu hiệu của sự an toàn và đáng tin cậy của mình và người tiêu dùng có thể tìm thấy nó ở rất nhiều sản phẩm bảo gồm : thịt bò, thịt lợn, gia cầm cũng như trái cây , rau củ và khoai tây.

Thực phẩm chỉ mang nhãn hiệu chứng nhận QS nếu tất cả các bên trong toàn bộ chuỗi sản xuất và phân phối tuân thủ các yêu cầu của QS. Điều này bao gồm chất lượng của thức ăn chăn nuôi, quy trình chế biến thịt, trái cây và rau quả, bán lẻ và tiêu thụ sản phẩm cuối cùng.

DQS CFS là cơ quan chứng nhận được phê duyệt cho các chuỗi cung ứng thịt và các sản phẩm từ thịt, cũng như trái cây, rau và khoai tây.

Những lợi ích thu được

  • Tăng sự tin tưởng của khách hàng
  • Tăng tính an toàn và vệ sinh cho chuỗi cung ứng
  • Truy xuất đầy đủ các sản phẩm
  • Ghi nhận một cách có hiệu quả và kiểm soát những rủi ro có thể xảy ra.

Tính cụ thể đối với đánh giá của QS là điểm không phù hợp sẽ được chia thành 3 nhóm và sau đó sẽ được xác định rõ khoảng thời gian đánh giá.Sau mỗi đánh giá thì tổ chức sẽ nhận được kế hoạch khắc phục cho những điểm không phù hợp nếu có.DQS quyết định sự thành công của chứng nhận.Tổ chức sẽ nhận được báo cáo và giấy chững nhận và cần thiết phải thực hiện các điểm không phù hợp trong một thời gian nhất định.

Khi đánh giá kết hợp hệ thống quản lý tích hợp nhiều tiêu chuẩn khác nhau cùng lúc thì có thể nhận thấy rõ hiệu quả.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.