MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ 

MẠNG LƯỚI QUỐC TẾ 

Ngày nay trong nền kinh tế toàn cầu được kết nối cao, bạn mong đợi một đối tác đáng tin cậy có thể làm việc với bạn ở mọi địa điểm mà bạn tiến hành hoạt động kinh doanh.

Đội ngũ DQS toàn cầu mang chuyên môn chứng nhận đến tất cả các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới:

• DQS làm viêc với các đánh giá viên địa phương, những người sử dụng ngôn ngữ và biết văn hóa tại mỗi địa điểm, cung cấp các dịch vụ gia tăng và tiết kiệm chi phí cho các công ty.

• 85 văn phòng DQS tại 60 quốc gia cung cấp kiến thức chuyên môn đáng tin cậy về các phương pháp hay nhất trong ngành, các yêu cầu quy định và kiến thức thị trường. Gần gũi với khách hàng, đội ngũ quản lý quốc tế của chúng tôi có thể tập trung vào những gì thu hút khách hàng trên toàn thế giới. Nhân viên dịch vụ khách hàng tại từng khu vực cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.

• Là đối tác chứng nhận và đánh giá ưu tiên của các công ty quốc tế lớn trên thế giới, DQS có bề dày kinh nghiệm và uy tín rất lớn trong lĩnh vực quản lý dự án quốc tế.

IQNet – The International Certification Network - Mạng lưới chứng nhận quốc tế

Trụ cột thứ hai của chúng tôi là IQNet. Với hơn 35 đối tác, IQNet là mạng lưới các tổ chức chứng nhận quốc tế lớn nhất, đã cấp khoảng 1/3 tất cả các chứng chỉ về hệ thống quản lý trên thế giới.

Thông qua hợp tác IQNet, các khách hàng của DQS có thể tận dụng lợi thế với hơn 40 chứng nhận quốc tế và các dịch vụ bổ sung được cung cấp khi hợp tác với các đối tác IQNet.

Michael Drechsel, Giám đốc Điều hành của DQS Holding GmbH, là Chủ tịch của IQNet từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 6 năm 2017.