Kiểm soát quy trình

Một quá trình đánh giá là kiểm tra các quá trình của hoạt động sản xuất và dịch vụ chung và riêng lẻ . Chú ý đặc biệt sẽ được tập trung vào tính dễ bị thất bại và xử lý rủi ro. Hơn nữa, đánh giá này có thể xác định tiềm năng để tăng hiệu quả và hiệu lực - và do đó giúp tối ưu hóa các quy trình trong công ty của bạn.

Mỗi doanh nghiệp là duy nhất

Chỉ những ai hiểu chi tiết về doanh nghiệp của bạn mới có thể đánh giá các quy trình trong công ty của bạn và cho thấy tiềm năng cải tiến . Đây là lý do chính xác tại sao bạn nên quyết định làm việc với DQS: tại đây bạn sẽ được làm việc với những đánh giá viên có kiến thức sâu sắc về các quy trình cụ thể trong lĩnh vực của bạn. Các đánh giá viên của chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực của bạn sẽ đưa ra nhận xét chính xác cho các thuật ngữ, các phương thức diễn đạt theo ngành cụ thể . Do đó, đặc điểm của các cuộc đánh giá DQS là một cuộc đánh giá khá thực thế, tập trung vào quá trình - và không nhất thiết phải dựa trên một quy chuẩn cụ thể. Các đánh giá viên của chúng tôi thích ứng với các tình huống và yêu cầu khác nhau.