Kiểm soát nhà cung cấp

Dịch vụ khác

We can offer your company a full range of services, also outside the certification spectrum. Our expertise makes us excellent service providers for supplier and inspection audits, as well as trainings and labelling programs. We seek to offer your company the very best solutions to increase your businesses performance. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Đánh giá nhà cung cấp của DQS cho phép bạn xem xét chính xác hiệu suất của các nhà cung cấp theo các yêu cầu cụ thể do bạn xác định và / hoặc các tiêu chuẩn hệ thống quản lý áp dụng cho ngành của bạn. Sự chắc chắn của các nguyên tắc tiêu chuẩn của công ty và tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng dẫn đến việc cải thiện lâu dài tính cạnh tranh của công ty bạn.

Sự hiện diện trên toàn thế giới

Hãy tin tưởng vào bề dày kinh nghiệm trong các hệ thống quản lý và sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi để hỗ trợ bạn trong việc phát triển các yêu cầu tổ chức của bạn. Trong một thị trường toàn cầu hóa, nơi các nhà cung cấp thường hiện diện trên toàn cầu, DQS là đối tác của bạn để cung cấp các cuộc đánh giá nhất quán và có giá trị cao trên toàn thế giới.

Đánh giá viên địa phương mang lại một số lợi thế:

  • Giảm chi phí đi lại
  • Mỗi đánh giá viên có kiến thức hoàn hảo về văn hóa và ngôn ngữ của quốc gia đó.
  • DQS cung cấp cho bạn những hiểu biết chi tiết và khác biệt về thị trường địa phương do đó khuyến khích và hỗ trợ các nhà cung cấp tùy thuộc vào từng địa phương cụ thể.

Sơ lược về các lợi ích :

  • Giảm chi phí và cải thiện tỷ suất lợi nhuận bằng cách xem xét danh mục các nhà cung cấp và ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
  • Bạn có thể tạo ra sự cạnh tranh một cách có hệ thống cho các nhà cung cấp và cải thiện vị thế đàm phán
  • Cải tiến chất lượng trong tổ chức và chuỗi cung ứng của chính bạn
  • Điểm chuẩn hiệu suất giúp nhận biết liệu tiêu chuẩn bạn yêu cầu có được đáp ứng hay có thể được đáp ứng trong thời gian dài.
  • Cải thiện hình ảnh của công ty bạn và niềm tin của khách hàng. Bạn có thể cải thiện vị thế cạnh tranh của mình bằng cách sử dụng đánh giá nhà cung cấp, bởi vì bạn cung cấp bằng chứng về chất lượng mà khách hàng tương lai của bạn yêu cầu.