KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

KHÓA HỌC ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Khi mà chất lượng làm việc trong các nhà máy ngày càng nâng cao thì việc nhận biết về an toàn, các rủi ro tiềm ẩn, nguy cơ dẫn đến mất an toàn trong các thao tác khi hoạt động sản xuất càng được quan tâm và chú trọng.

Chỉ trong 1 khoá học bạn sẽ được học 2 kiến thức của 2 tiêu chuẩn phổ biến và tiên phong nhất trong môi trường hiện đại hoá sản xuất ngày nay ISO14001 – Hệ thống quản lý môi trường và ISO45001 – Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp.

Bạn có làm ở bộ phận HSE? Bạn có quan tâm đến các rủi ro về môi trường? Về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp? hay đơn giản bạn muốn bắt đầu với nghề HSE ?
Hãy nhanh tay bấm điện thoại theo số : 024 39965796 hay email: backoffice@dqs.com.vn để đăng ký khoá học đánh giá viên nội bộ ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 - được tổ chức từ ngày 17-19/5/2021 tại DQS.

ISO14001DQS , ISO45001DQS - We are DQS