IS0 45001:2018

An toàn lao động

Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là đối tác chứng nhận hệ thống quản lý đáng tin cậy.Cùng tìm hiểu những gì chúng tôi cung cấp thông qua tổng quan dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ.

IS0 45001:2018- An toàn sức khỏe nghề nghiệp là một nhiệm vụ quản lý

IS0 45001:2018- An toàn sức khỏe nghề nghiệp là một nhiệm vụ quản lý

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp
ISO 45001:2018 được công bố ngày 12/03/2018

Đúng 5 năm sau khi ra quyết định thiết lập một tiêu chuẩn quốc tế cho an toàn và sức khỏe nghề nghiệp , ISO đã thông báo chấp thuận tiêu chuẩn ISO 45001. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007, có chung cấu trúc như  ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 và cũng có chung thuật ngữ.Điều này sẽ giúp cho việc thực hiện quản lý OH&S dễ dàng hơn trong toàn bộ hệ thống quản lý.Diễn đàn công nhận quốc tế đã xác định một giai đoạn chuyển giao 3 năm bắt đầu từ ngày công bố hệ thống ISO 45001.

Những trang thông tin dưới đây sẽ giúp bạn hiểu về những kía cạnh cơ bản của phiên bản mới này.

Khi Nhóm Dự án Đánh giá An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHSAS) công bố OHSAS 18001 (yêu cầu) và 18002 (hướng dẫn thực hiện) vào năm 1999, nó đã tạo thành cách tiếp cận thống nhất, duy nhất đầu tiên về chủ đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Vào thời điểm BSI thông qua OHSAS 18001 làm Tiêu chuẩn Anh vào năm 2009, hơn 54.000 chứng chỉ đã được cấp tại 116 quốc gia.

Dựa trên nền tảng vững chắc và mục đích tăng cường sự chấp nhận của quốc tế với tiêu chuẩn 18000, ISO trong năm 2013 tham gia vào dự án phát triển ISO 45001 như là một phương thức cải tiến và tiếp nối.

Phân tích tổn thất và tử vong

Mỗi ngày có :

- 868 493 tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc

 -  6 300 công nhân tử vong liên quan đến tại nạn nghề nghiệp hoặc bệnh tật trên toàn cầu

-  4% tổng thu nhập quốc dân cũng bị mất đi với lý do tương tự

- Hoặc nói theo cách khác mỗi công ty mất đi 4% doạnh số

Nguồn : Phân tích của tổ chức lao động quốc tế qua www.iso.org

Mục tiêu của ISO 45001 là giúp các doanh nghiệp trong thiết kế hệ thống để ngăn chặn tổn thương và ốm đau về sức khỏe căn cứ theo quy mô hoặc ngành công nghiệp.Tất cả các yêu cầu của nó được thiết kế để tích hợp vào các quy trình quản lý tổng thể của tổ chức, tuân theo  Cấu trúc bậc cao của ISO, đã được ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 áp dụng.

Một số thay đổi quan trọng được ghi chú sau đây :

Các tổ chức đã được chứng nhận sẽ cần chuyển đổi để xem xét tiêu chuẩn .Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải hiểu về hoàn cảnh của doanh nghiệp, mong muốn và mong đợi của các bên liên quan.Bạn sẽ phải quyết định rủi ro và cơ hội mà bạn hướng tới- phụ thuộc vào các kết quả của những quá trình phân tích-  hệ thống tài liệu, quy trình phải xem xét và tích hợp với những yêu cầu mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ISO 45001:2018, hãy liên hệ với văn phòng DQS gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ.