Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn Covid-19

COVID -19 : Làm thế nào để hỗ trợ khách hàng?

COVID -19 “ Coronavirus” : Làm thế nào để hỗ trợ khách hàng.

Đến thời điểm này, Coronavirus vẫn tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.DQS vẫn theo sát tình hình dịch bệnh rất chặt chẽ.

Mối quan tâm chính của chúng tôi chính là sức khỏe, sự an toàn của khách hàng, các nhân viên và chuyên gia, cộng đồng nơi chúng tôi đang sinh sống để đưa ra cho mọi người những thông tin cần thiết để ứng phó với dịch bệnh.

Chúng tôi liên hệ chặt chẽ với các chủ thể chứng nhận, các văn phòng và các chuyên gia của chúng tôi trên toàn cầu để cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác để giảm nhẹ tác động lên tổ chức và chúng tôi cũng như DQS chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ các khách hàng trong quản lý kinh doanh và các yêu cầu quản lý hệ thống trong suốt thời kỳ đại dịch.

Trong trường hợp nơi mà doanh nghiệp của bạn bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của COVID-19 và /hoặc bạn cần tư vấn để hoãn hoặc thay đổi kế hoạch đánh giá, hãy cung cấp thông tin liên lạc cần thiết của người liên hệ để tiếp cận các nhận tố và phương án thay thế đối với đánh giá tại hiện trường , dựa vào những câu hỏi cơ bản dưới đây :

 

 • Liệu cuộc đánh giá có được diễn ra đúng kế hoạch hay ko ?
 • Sự mở rộng những giới hạn hiện tại đối với cơ sở/ tổ chức ra sao?
  • Có thể tiếp cận các bộ phận của cơ sở/ tổ chức của bạn hay không?
  • Ai là phù hợp?
  • Bạn có cần công nghệ/kinh nghiệm liên quan đến các cuộc họp từ xa chẳng hạn như video của các hội thảo hay ko?
 • Cũng vô cùng quan trong để biết là loại đánh giá nào mà doanh nghiệp đang thực hiện: Có phải là tái đánh giá hay đánh giá hàng năm hay ko?Tiêu chuẩn nào được chứng thực?
 • Những định hướng rủi ro cụ thể đối với việc kinh doanh là gì?

Đây chỉ là một vài câu hỏi mà bạn phải trả lời để tiếp đến các bước tiếp theo.Dựa trên những trao đổi chặt chẽ với khách hàng, giải pháp có tính định hướng cho khách hàng sẽ được đưa ra và xác định đồng thời.

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn, có thể có những xem xét bổ sung để thảo luận với nhân viên chăm sóc khách hàng khi chúng tôi giám sát tình hình cũng như sự phát triển của dịch bệnh.

Những quy định khác nhau áp dụng cho những kế hoạch và tiêu chuẩn khác nhau, không phải tất cả đều được chỉ ra chi tiết trong hướng dẫn của văn phòng trụ sở chính.Do đó, tại một số văn phòng được chứng nhận của chúng tôi đã thiết lập trang thông tin và tài liệu để phản hồi câu hỏi của khách hàng thường xuyện nhất cho những đánh giá cụ thể ở từng lĩnh vực kinh doanh.

Thêm vào đó, chúng tôi công bố các đường dẫn thông tin của 2 văn phòng lớn nhất : Cơ quan cứng nhận Đức DAkkS hoặc Mỹ ANAB.Vui lòng đọc hướng dẫn sau đây.

 • Các đánh giá về thực phẩm và các sản phẩm tiêu dùng : DQS CFS
 • Các đánh giá về sản phẩm y tế và các dịch vụ : DQS MED
 • Các đánh giá theo kế hoạch của ANAB : DQS Inc
 • Các đánh giá theo kế hoạch của DAkkS: DQS GmbH

Hãy gửi tất cả những câu hỏi và quan tâm của bạn về văn phòng DQS sở tại, đừng ngần ngại liên hệ với nhận viên chăm sóc khách hàng hoặc chuyên gia của chúng tôi.