Dịch vụ chứng nhận

DQS là một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu cho các hệ thống quản lý trên toàn thế giới. Với 85 văn phòng tại 60 quốc gia cùng 2.500 đánh giá viên và chuyên gia trên toàn thế giới, DQS là đối tác tin cậy của bạn để đạt được thành công bền vững. DQS Holding, có trụ sở tại Frankfurt, đóng vai trò lãnh đạo chiến lược cho tất cả các văn phòng DQS trên toàn thế giới. Chúng tôi cố gắng vì một mục tiêu chung: cải thiện hệ thống quản lý của khách hàng và chất lượng của tổ chức bằng cách cung cấp các dịch vụ đánh giá với giá trị gia tăng.
Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là đối tác chứng nhận hệ thống quản lý đáng tin cậy. Tìm hiểu những gì
Chỉ có bảo vệ môi trường có hệ thống mới có thể tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái
Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là đối tác chứng nhận hệ thống quản lý đáng tin cậy.Cùng tìm hiểu những gì
Cung cấp các dịch vụ chứng nhận về các tiêu chuẩn thực phẩm theo sự công nhận của quốc tế nhằm bảo vệ thương hiệu và sức khỏe cộng đồng.
Chỉ bảo vệ môi trường có hệ thống mới có thể tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái
Dịch vụ quản lý CNTT giúp tăng hiệu quả hoạt động CNTT trong doanh nghiệp.
Chỉ bảo vệ môi trường có hệ thống mới có thể tạo ra sự cân bằng giữa kinh tế và sinh thái
Dành cho những tổ chức cần chứng nhận theo tiêu chuẩn ngành cụ thể.