Tin iso

Việc thực hiện văn hóa an toàn thực phẩm có hiệu quả làm giảm nguy cơ gian lận thực phẩm của một công ty. Nhận thức này đang đạt được, ngay cả ở cấp
CHẤT LƯỢNG Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là đối tác chứng nhận hệ thống quản lý đáng tin cậy .Cùng tìm
Hơn cả checklist đánh giá. Mục tiêu của chúng tôi là tìm ra điểm mạnh của doanh nghiệp, giải quyết yếu điểm và giúp khách hàng hài lòng .
Do sự ảnh hưởng toàn cầu trước dịch Covid-19, hiệu lực chứng chỉ IATF đã được xem xét và thay đổi phù hợp
The Indian operation of the French global tyre technology leader now operates a certified environmental management system
In today’s highly connected global economy you expect a trusted partner who is able to work with you in every location in which you conduct business.
In today’s highly connected global economy you expect a trusted partner who is able to work with you in every location in which you conduct business.
In today’s highly connected global economy you expect a trusted partner who is able to work with you in every location in which you conduct business.