Các chuyên gia và chuyên viên của DQS

Các công ty trên toàn thế giới, từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh, xem DQS là đối tác chứng nhận hệ thống quản lý đáng tin cậy.Cùng tìm hiểu những gì chúng tôi cung cấp thông qua tổng quan dưới đây hoặc liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm dịch vụ.

Các chuyên gia và chuyên viên của DQS

Đánh giá được xem như một cuộc đối thoại

Các chuyên gia của DQS coi cuộc đánh giá là cuộc đối thoại chuyên nghiệp giữa các bên liên quan.Không chỉ hoàn thành các danh sách đánh giá, các chuyên gia của DQS còn tập trung toàn bộ vào đối tượng đánh giá và thấu hiểu hệ thống quản lý của họ.

Lên kế hoạch đánh giá riêng

Mỗi đánh giá được lên kế hoạch riêng và dựa vào yêu cầu của từng tổ chức.Điều này dựa vào sự lớn mạnh của hệ thống quản lý, kỹ thuật, điều kiện kinh tế hoặc văn hóa và sản phẩm chủ chốt của mỗi cơ quan/ tổ chức.Phần lớn các chuyên gia của chúng tôi có đủ năng lực không chỉ trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng mà còn ở các lĩnh vực khác như môi trường, an toàn và sưc khỏe, tự động hóa, quản lý năng lượng và các tiêu chuẩn khác.DQS có thể cung cấp cho khách hàng đội ngũ chuyên gia có trình độ cao cho phần lớn các tiêu chuẩn liên kết nào.

Năng lực chuyên môn

Tất cả các chuyên gia của DQS đều có trình độ chuyên môn, bằng đại học và kinh nghiệm thực tế.Trong số các chuyên gia của chúng tôi có bác sĩ y khoa, kỹ sư, chuyên gia an toàn thực phẩm, nhà sinh học, chuyên gia tài chính, giáo sư và nhiều hơn nữa.Hơn nữa họ có kinh nghiệm chuyên sâu về quản lý kỹ thuật và các hệ thống và có hồ sơ chứng minh kinh nghiệm thực tế ở các lĩnh vực khác nhau mà họ đánh giá.Chuyên môn của các chuyên gia sẽ khiến khách hàng hài lòng và nhận được lợi ích.

Trình độ và đào tạo

DQS thúc đẩy cách tiếp cận các đánh giá hài hòa và hiểu biết chung cho các tiêu chuẩn. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tổ chức hàng năm chương trình đào tạo chuyên gia bắt buộc trên toàn thế giới, bao gồm các chủ đề như giải thích các tiêu chuẩn, kỹ thuật đánh giá , phương pháp phỏng vấn và nghiên cứu điển hình.

Các đánh giá được coi như là động lực

Các chuyên gia của DQS thiết kế môi trường làm việc mà ở đó cho phép mọi người tham gia thực sự vào lĩnh vực mà họ đánh giá.Mục tiêu là tìm ra các điểm mạnh cũng như những cải tiến có giá trị.Hiểu biết xã hội của các chuyên gia và sự tôn trọng là yếu tố cần thiết cho một cuộc đánh giá thành công.