Blog Timeline

COVID-19 ở nơi làm việc: chủ đề này đã gây xôn xao dư luận và nhiều vụ lùm xùm trong năm qua. Vì thiếu các tiêu chuẩn quốc tế, các công ty đã phải quyết định cách bảo vệ nhân viên của họ trong đại dịch một cách đơn lẻ. Kể từ tháng 12 năm 2020, các công ty cuối cùng có thể dựa vào tài liệu hướng dẫn quốc tế mới: ISO 45005 cung cấp các hướng dẫn có thể áp dụng rộng rãi để làm việc an toàn trong đại dịch COVID-19.   Các chính phủ, cơ quan quản lý và các cơ quan chuyên môn khác trên...
Văn hóa an toàn thực phẩm đã trở thành xu hướng chủ đạo của các yêu cầu vệ sinh. Sau khi Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) cập nhật các tiêu chí chuẩn vào tháng 2 năm 2020, EU hiện cũng đã đưa văn hóa an toàn thực phẩm vào luật vào tháng 3 năm 2021. Các yêu cầu mới được đặt ra trong Quy định của EU 2021/382, sửa đổi các phụ lục của Quy định (EC) số 852/2004. BỐI CẢNH Việc đưa ra các yêu cầu đối với văn hóa an toàn thực phẩm ở cấp độ EU có liên quan đến Codex Alimentarius....
  KHOÁ  ĐÀO TẠO LEAD AUDITOR ISO45001:2018 ISO 45001 là tiêu chuẩn ISO về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), được xuất bản vào tháng 3 năm 2018. Mục tiêu của ISO 45001 là giảm tai nạn và bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả việc thúc đẩy bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần. Tiêu chuẩn này dựa trên OHSAS 18001, các công ước và hướng dẫn của Tổ chức Lao động Quốc tế bao gồm ILO OSH 2001, và các tiêu chuẩn quốc gia. Nó bao gồm các yếu tố được bổ...

Trang