5S

Dịch vụ khác

We can offer your company a full range of services, also outside the certification spectrum. Our expertise makes us excellent service providers for supplier and inspection audits, as well as trainings and labelling programs. We seek to offer your company the very best solutions to increase your businesses performance. Find out what we have to offer via the overview below, or contact us to see how we can be of service.

Bằng cách giám sát và cải tiến tất cả các quy trình, phương pháp 5S nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh.

DQS đã tham gia vào quản lý chất lượng từ năm 1985 - thậm chí trước khi ISO 9001 được công bố. Trong suốt ba thập kỷ này, chúng tôi đã xây dựng kiến thức chuyên môn vô giá trong lĩnh vực triển khai hệ thống và tối ưu hóa quy trình.

Thông qua đánh giá tại chỗ, chúng tôi có thể xác nhận việc thực hiện thành công phương pháp 5S. Chứng chỉ là một dấu hiệu cho thấy năng lực cạnh tranh của bạn.

Những lợi ích đối với tổ chức của bạn :

  • Tăng hiệu quả
  • Giảm lãng phí
  • Giảm không gian lưu trữ
  • Bảo trì dễ dàng hơn
  • Cải thiện công suất và sản lượng
  • Cải tiến an toàn

 

5S là gì ?

5S là một cách tiếp cận có cấu trúc để có được một nơi làm việc có tổ chức và chuẩn hóa. Tên của phương pháp dựa trên 5 từ trong tiếng Nhật đều bắt đầu bằng ‘s’: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Chúng có thể được dịch là sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.