McDonald tán thành DQS CFS là tổ chức đánh giá bên thứ 3 toàn cầu

  Chúng tôi vui mừng thông báo rằng McDonald đã tán thành DQS CFS là tổ chức đánh giá bên thứ 3 toàn cầu được công nhận cho Hệ thống quản lý Chất lượng Cung cấp. 

  McDonald là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất đồ ăn nhanh ở Đức và một trong nhưng thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm cho toàn bộ các cửa hàng và chi nhánh rất cần được quan tâm. 
   Để kiểm tra lại sự thực hiện đúng của người cung cấp với hệ thống quẩn lý chất lượng Cung cấp của McDonald có 3 cách được chấp nhận,  một tiêu chuẩn GFSI được công nhận  thêm bên cạnh phần phụ luc cụ thể của McDonald’s SQMS.  Các cuộc đánh giá sẽ được quản lí, hướng dẫn trên toàn thế giới.