Khoá Đào Tạo Chuyên Gia Đánh Giá Trưởng ISO 9001:2015 – IRCA

Khóa đào tạo Chuyên giá đánh giá trưởng - công nhận bởi IRCA

        Tìm hiểu về các nguyên tắc và cách tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hiệu quả. “Những hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý” chú trọng vào năng lực của bạn để thực hiện những cuộc đánh giá bên thứ 2 của các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ. Hãy trải nghiệm sự dẫn dắt của giảng viên DQS Việt Nam thông qua quy trình đánh giá tổng thể, từ đánh giá bước đầu cho đến thực hiện đánh giá theo dõi.
        Trải qua 5 ngày, 40 giờ học, kết thúc với bài kiểm tra viết vào ngày học cuối - các kỹ năng đánh giá của chính bạn sẽ phát triển thông qua việc cân bằng thời gian giữa các hội thảo nhóm, chơi trò đóng vai thực tế, các diễn đàn thảo luận theo khuynh hướng mở của giảng viên chính khoá học,

+ Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng 06 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phí đăng ký: 500 USD/học viên (ưu đãi cho nhóm đăng ký từ 3 người và là KH của DQS)

+ Cấu trúc khóa học:

 • Khái quát về tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Xác định mục tiêu và lợi ích của đánh giá ISO 9001
 • Lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi các hoạt động đánh giá làm gia tăng giá trị.
 • Đạt được các kỹ năng để lập kế hoạch, thực hiện, lập báo cáo và theo dõi một cuộc đánh giá phù hợp theo ISO 19011.
 • Nắm bắt việc áp dụng tư duy dựa trên rủi ro, quản lý và lãnh đạo các quá trình.
 • Tiếp cận kỹ thuật đánh gía mới nhất và xác định phương pháp sử dụng phù hợp

+ Đối tượng tham dự:

 • Các chuyên gia về chất lượng quan tâm đến việc thực hiện đánh giá bên thứ nhất, thứ 2 và thứ 3.
 • Các đại diện quản lý
 • Các Giám Đốc và Trưởng phòng Chất Lượng
 • Các chuyên gia Tư vấn

+ Lợi ích:

 • Hiểu rõ sự thay đổi của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Thực hiện đánh giá
 • Báo cáo phát hiện
 • Cách thực hiện hành động khắc phụ

Quý Doanh nghiệp và Quý vị quan tâm đến Khoá học xin vui lòng liên hệ với Tổ chức chứng nhận DQS, theo các hình thức sau:

1. Điện thoại:

 • VP Hà Nội - Phòng Marketing: 024.39333.017- 024.39333786 - 024.39333101 - Ms. Thảo
 •  VP Hồ Chí Minh : 028 38223536 - 028 38223599 - Ms. Sa

2. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi Email (ngocdiep@dqs.com.vn) cho chúng tôi
 

Tài liệu nhúng: