Blog Timeline

        Tìm hiểu về các nguyên tắc và cách tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hiệu quả. “Những hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý” chú trọng vào năng lực của bạn để thực hiện những cuộc đánh giá bên thứ 2 của các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ. Hãy trải nghiệm sự dẫn dắt của giảng viên DQS Việt Nam thông qua quy trình đánh giá tổng thể, từ đánh giá bước đầu cho đến thực hiện đánh giá theo dõi.         Trải qua 5 ngày, 40...
Chúng tôi vui mừng thông báo DQS CFS vừa thiết lập một Hiệp định dài hạn với quĩ Lương thực thế giới UN. Chương trình Lương Thực Thế giới là tổ chức nhân đạo lớn nhất cam kết sẽ chấm dứt nạn đói , bảo đảm an toàn lương thực và cải thiện dinh dưỡng. Chỉ trong năm 2017 Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã mua hơn 2.9 triệu tấn (hệ mét ) lương thực từ hơn 600 nhà cung cấp bắt nguồn từ 115 quốc gia. Hoạt động của họ trong việc giúp đỡ lương thực đã đến được với trên 80 triệu người trên 75...
  Chúng tôi vui mừng thông báo rằng McDonald đã tán thành DQS CFS là tổ chức đánh giá bên thứ 3 toàn cầu được công nhận cho Hệ thống quản lý Chất lượng Cung cấp.    McDonald là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất đồ ăn nhanh ở Đức và một trong nhưng thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm cho toàn bộ các cửa hàng và chi nhánh rất cần được quan tâm.     Để kiểm tra lại sự thực hiện đúng của người cung cấp với hệ...

Trang