Blog Timeline

IATF 16949 (International Automotive Task Force) là tiêu chuẩn được biên soạn bởi Hiệp hội Ô tô Thế giới. Phiên bản mới nhất của IATF 16949 được ban hành vào tháng 10 năm 2016. IATF 16949:2016 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện Ô tô, được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn quốc tế IATF 16949:2016 nhằm phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng mà: -         ...
        Tìm hiểu về các nguyên tắc và cách tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hiệu quả. “Những hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý” chú trọng vào năng lực của bạn để thực hiện những cuộc đánh giá bên thứ 2 của các nhà cung cấp và các nhà thầu phụ. Hãy trải nghiệm sự dẫn dắt của giảng viên DQS Việt Nam thông qua quy trình đánh giá tổng thể, từ đánh giá bước đầu cho đến thực hiện đánh giá theo dõi.         Trải qua 5 ngày, 40...
Chúng tôi vui mừng thông báo DQS CFS vừa thiết lập một Hiệp định dài hạn với quĩ Lương thực thế giới UN. Chương trình Lương Thực Thế giới là tổ chức nhân đạo lớn nhất cam kết sẽ chấm dứt nạn đói , bảo đảm an toàn lương thực và cải thiện dinh dưỡng. Chỉ trong năm 2017 Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã mua hơn 2.9 triệu tấn (hệ mét ) lương thực từ hơn 600 nhà cung cấp bắt nguồn từ 115 quốc gia. Hoạt động của họ trong việc giúp đỡ lương thực đã đến được với trên 80 triệu người trên 75...

Trang