Acerlor Mittal Pháp đã chọn DQS làm tổ chức chứng nhận mới

Acerlor Mittal, hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới  và xếp hạng 123 trong bảng xếp hạng top 500 của Fortune Global. Ở châu Âu, hơn 80.000 người lao động đã được thuê bởi hãng. Một phần đáng kể các lao động ở Pháp làm việc cho khối kinh doanh AcerlorMittal Construction, chuyên về thép cho các công trình xây dựng công nghiệp.

  Vào đầu năm 2018,  AcerlorMittal Construction Pháp mở một cuộc đấu thầu trên toàn quốc gia cho việc cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 45001 ( từ 2019 trở đi), ISO 9001, ISO 14001 và ISO 5001 ( từ năm 2018). DQS Pháp đã được chọn là một trong top ba đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, sau vài tháng thương lượng với cường độ cao, DQS đã được chọn làm tổ chức chứng nhận  mới, Khách hàng đặt nền tảng quyết định của họ trên danh tiếng tốt của DQS, sự giao tiếp định hướng cá nhân và định hướng theo khách hàng với đội  DQS Pháp.

  Đối với khách hàng tiềm năng mới, doanh thu của AcerlorMittal ở Pháp trong 3 năm tới sẽ gần 100.000 Usd. Các cuộc đánh giá đã được bắt đầu vài tuần trước.

  Xin chúc mừng tới DQS Pháp vì đàm phán thành công. Đó không chỉ là thành công của riêng DQS Pháp mà còn là cơ hội cho các văn phòng DQS khắp thể giới. Chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp cận các AcelorMittal ở nước bạn để thuyết phục họ tin vào sự thành thạo và chất lượng dịch vụ của DQS.