Về DQS

Được thành lập năm 1985 tại Frankfurt am Main, DQS là cơ quan chứng nhận được công nhận đầu tiên tại CHLB Đức. Với sáng lập ban đầu bởi DGQ (German Society for Quality) và DIN (German Institute for Standardization) và sau đó là các hiệp hội công nghiệp tại CHLB Đức như HDB, SPECTARIS, VDMA và ZVEI đã hình thành nên Tổ chức chứng nhận hàng đầu tại CHLB Đức.

Năm 2008, UL (Underwriters Laboratories) - Cơ quan thử nghiệm sản phẩm hàng đầu của Hoa Kỳ, cùng với DGQ, DIN đã trở thành cổ đông chính của DQS.

DGQ (German Society for Quality) - Hiệp hội Chất lượng CHLB Đức;

UL (Underwriters Laboratories) - Cơ quan chứng nhận sản phẩm danh tiếng bậc nhất Hoa Kỳ;

German Association for Optical, Medical and Mechatronical Technologies (SPECTARIS) – Hiệp hội quang học, Y tế và Cơ điện CHLB Đức;

German Machinery and Plant Manufacturer‘s Association (VDMA) – Hiệp hội Chế tạo máy và Công xưởng CHLB Đức;

German Electrical and Electronic Manufacturer‘s Association (ZVEI) – Hiệp hội chế tạo Điện và Điện tử CHLB Đức;

German Construction Industries Federation (HDB) – Liên đoàn Công nghiệp Xây dựng CHLB Đức./.